Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolbibliotek

Hagbyskolans bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbiblioteken är en satsning som Linköpings kommun gör för att höja skolbiblioteksstandarden i grundskolan och innebär att skolan får tillgång till ekonomiska resurser och en utbildad bibliotekarie.

 

Fokusbibliotek

Fokusbiblioteket är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetensen på skolan

Exempel från biblioteksverksamheten

Fokusbibliotekarien ska tillsammans med pedagogerna planera verksamheten. Några exempel från verksamheten:

  • Bilderbokssamtal
  • Läsgrupper i olika årskurser där elever läser en gemensam bok och där pedagoger och      fokusbibliotekarie håller textsamtal
  • Genomgångar i informationssökning och källkritik erbjuds alla klasser

Vår bibliotekarie

Fokusbibliotekarie på Hagbyskolan är Emma Lind. Telefon 013-20 59 65

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 juni 2017