Skolbibliotek

Hagbyskolans bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbiblioteken är en satsning som Linköpings kommun gör för att höja skolbiblioteksstandarden i grundskolan och innebär att skolan får tillgång till ekonomiska resurser och en utbildad bibliotekarie.

 

Fokusbibliotek

Fokusbiblioteket är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetensen på skolan

Exempel från biblioteksverksamheten

Fokusbibliotekarien ska tillsammans med pedagogerna planera verksamheten. Några exempel från verksamheten:

  • Bilderbokssamtal
  • Läsgrupper i olika årskurser där elever läser en gemensam bok och där pedagoger och      fokusbibliotekarie håller textsamtal
  • Genomgångar i informationssökning och källkritik erbjuds alla klasser

Vår bibliotekarie

Fokusbibliotekarie på Hagbyskolan är Emma Lind. Telefon 013-20 59 65

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 juni 2017