Om Harvestads skolor

I området finns from 2018 två skolor; Harvestadsskolan och Bogestadsskolan. Skolorna ligger inbäddade mellan fotbollsplaner, bostäder och härlig skogsmiljö. Harvestadsskolan öppnade 2015 och har verksamhet för cirka 300 elever i årskurs 1 till årskurs sex. I skolans byggnad finns det även en förskola.

Bogestadsskolan öppnade 2018 och har verksamhet för Förskoleklass och, från och med augusti 2018, år 1

Vår verksamhet

För oss på Harvestads skolor är det viktigt att ha en tydlig röd tråd genom elevens hela dag, där både fritids, förskoleklass och skola ingår. Vi arbetar medvetet och fokuserat med att synliggöra lärandet för varje elev där forskningsbaserad undervisning och moderna lärverktyg är naturliga inslag.

Harvestads skolor - Kunskap, glädje och trygghet, för alla, hela dagen!


Harvestadsskolan har skol- och förskoleverksamhet sedan 2015

Bogestadsskolan har skolverksamhet från januari 2018

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 januari 2018