Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag

I vårt arbete ingår det att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Fokus

Fokus för elevhälsoarbetet är att pedagoger och elevhälsans personal tillsammans kartlägger, analyserar och utvecklar arbetet kring lärmiljöerna både ur ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv och i ett åtgärdande perspektiv.

Elevvårdspersonal

Skolsköterska

Ulrika Lidman 013 - 26 25 30

Kurator

Mikela Schneberg 013 - 20 53 92 

Skolpsykolog

Sandra Nyberg 013 - 20 59 14

Logoped

Carolina Lindblad

Specialpedagoger

Maritha Kohls 013-20 84 27

Inga-Britt Rask

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juli 2016