Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Fritidshem

Kvinnebyskolans fritidshem ligger i ett fint och naturskönt skogsområde, med stora möjligheter till roliga och spännande naturupplevelser. Här kan du läsa om våra respektive fritidshemsavdelningar och om vårt uppdrag.

Vårt uppdrag

Fritidshemmets verksamhet regleras i skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Vårt uppdrag är att komplettera skolan och skapa miljö för utveckling och lärande, meningsfull fritid, omsorg och rekreation.

Individen i centrum

Vi ser varje elev som en egen person med egna förutsättningar och behov. Hos oss ska eleverna kunna känna glädje och gemenskap och vårt mål är att elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper (Skolverket, Lgr11:9). Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet.

Våra fritidsavdelningar

Klicka på plustecknet vid just en avdelning du vill veta mer om.

Telefonnummer

072-574 36 79

Öppettider

12:00-16:45

Mellanmålstid

14:15-14:30

Telefonnummer

072-574 36 78

Öppettider

12:00-16:30

Mellanmålstid

14:30-14:45

Telefonnummer

072-574 36 77

Öppettider

12:30-16:30

Mellanmålstid

14:40-15:00

Telefonnummer

072-574 36 80

Öppettider

12:00-16:30

Mellanmålstid

14:00-14:15

Kristallen är även öppet under öppning och stängning: 06:30-08:00 samt 16:30-17:30

Fritidshem Kvinnebyskolan

Skicka e-post till Fritidshem Kvinnebyskolan

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 072-5743680

Besöksadress: Backsippevägen 14a (se karta)

Postadress: Fritidshem Kvinnebyskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan http://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan

Rektor: Anna Bergendorf Pihlblad
Telefon: 013-20 78 23

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 januari 2018