Fritidshem

Kvinnebyskolans fritidshem ligger i ett fint och naturskönt skogsområde, med stora möjligheter till roliga och spännande naturupplevelser. Här kan du läsa om våra respektive fritidshemsavdelningar och om vårt uppdrag.

Vårt uppdrag

Fritidshemmets verksamhet regleras i skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Vårt uppdrag är att komplettera skolan och skapa miljö för utveckling och lärande, meningsfull fritid, omsorg och rekreation.

Individen i centrum

Vi ser varje elev som en egen person med egna förutsättningar och behov. Hos oss ska eleverna kunna känna glädje och gemenskap och vårt mål är att elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper (Skolverket, Lgr11:9). Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin kreativitet.

Våra fritidsavdelningar

Klicka på plustecknet vid just en avdelning du vill veta mer om.

Personal

Viktoria Söderqvist, Annika Moldvik, Susan Heikkilä Andersson och Natalie Jacobsson

Telefonnummer

072-5743679

Öppettider

12:00-16:30

Mellanmålstid

14:15-14:30

Personal

Marie Selleby, Ros-Mari Persson Lillbåsk och Rebecka Hansson

Telefonnummer

072-5743678

Öppettider

12:00-16:30

Mellanmålstid

14:30-14:45

Personal

Camilla Eriksson, Ann Genfors och Sakvan Sabah Suleiman

Telefonnummer

072-5743677

Öppettider

12:30-16:30

Mellanmålstid

14:40-15:00

Personal

Anna Strömberg, Aso Khawari, Lina Rydén, Maria Elvin och Susanna Alf

Telefonnummer

072-5743680

Öppettider

12:00-16:30

Mellanmålstid

14:00-14:15

Kristallen är även öppet under öppning och stängning: 06:30-08:00 samt 16:30-17:30

Fritidshem Kvinnebyskolan

Telefon: 072-5743680

E-post:
Skicka e-post till Fritidshem Kvinnebyskolan

Postadress:
Fritidshem Kvinnebyskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Backsippevägen 14a
Backsippevägen 14a på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthkvinnebyskolan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2016