Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan av elev sker antingen på webben eller via appen Dexter. Rutiner för sjukanmälan finns i dokumenten.

Ledighetsansökan

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blanketten "Ledighetsansökan grundskolan" (LK 2145) nedan.

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 september 2017