Ledighet och sjukanmälan

Sjukanmälan

Ring 013-20 70 86 senast klockan 07:30 och sjukanmäl på vår telefonsvarare.

Ledighetsansökan

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blanketten "Ledighetsansökan grundskolan" (LK 2145) nedan.

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2016