Föräldrasamverkan

Samverkan av olika slag har varit och är fortfarande en viktig framgångsfaktor för utvecklingen på Kvinnebyskolan.

Våra möten

Skolan bjuder kontinuerligt in till föräldrasamverkansmöten där rektorn håller i mötet och förtroendevalda föräldrar representerar sina respektive klasser. Mötena hålls cirka två gånger per termin.

Mötestider

2016-09-27, 18:00-19:30

2016-11-24, 18:00-19:30

Mer information

I expeditionsrummet på fronter finns ytterligare information i form av minnesanteckningar från mötena.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2016