Elevhälsa

Om elevhälsan

Skolhälsovården för eleverna är kostnadsfri. Arbetet är först och främst förebyggande, en fortsättning på den hälsovård som barnen fått genom barnhälsovården. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Hälsoundersökning

Enligt Skollagen skall alla barn erbjudas hälsoundersökningar minst en gång per stadium. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Undersökningarna utförs av skolsköterskan. Vid avvikelser konsulteras skolläkaren.

Skolsköterska

Maria Afzelius   Telefon: 013 - 29 47 21

Maria är på Brokind skola på onsdagar och på Sätra skola på torsdagar.

Kurator

Cecilia Rogestam Telefon: 013 - 20 70 69

Cecilia är på våra skolor på torsdagar.

Skolpsykolog

Rosita Storm Telefon 013- 20 79 31

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 juni 2017