Elevhälsa

Vår skolsköterska Maria och vår Kurator Cecilia finns på skolan en dag varje vecka. Kontaktuppgifter till dom finns under Personal och ledning. Skolhälsovården för eleverna är kostnadsfri. Arbetet är först och främst förebyggande, en fortsättning på den hälsovård som barnen fått genom barnhälsovården. Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Enligt Skollagen skall alla barn erbjudas hälsoundersökningar minst en gång per stadium. Syftet är att tidigt upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen. Undersökningarna utförs av skolsköterskan. Vid avvikelser konsulteras skolläkaren.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 maj 2016