Ledighet och sjukanmälan

Av skollagen 7 kap § 18 följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledigheter beviljas. Rektor beslutar om alla ledigheter

Sjukanmälan

Sjukanmälan måste göras varje dag som ert barn är sjukt.

  • Ring 013-26 26 38 före 07:30 och lämna ett meddelande.

Ledighet

Blankett för ledighetsansökan finns att hämta längst ner på den här sidan. Ledigheter beviljas inte när nationella prov genomförs. Provperiod för ämnesprov fastställs av Skolverket.

Nationella prov läsåret 2016/2017

Ledigheter beviljas inte när nationella prov för år 6 genomförs. Provperiod för ämnesprov fastställs av Skolverket.

År 6 Höstterminen 2016

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

År 6 Vårterminen 2017

Ämne  Vecka  Provdatum  
svenska, svenska som andraspråk 6

tisdag 7 februari 2017  

svenska, svenska som andraspråk 6 torsdag 9 februari 2017  
matematik 14 måndag 3 april 2017
matematik   14 onsdag 5 april 2017
engelska 18 onsdag 3 maj 2017
engelska 18 fredag 5 maj 2017

Nationella Prov år 3 Vårterminen 2017

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

13 mars - 19 maj 2017 (vecka 11-20)

Undvik att ta ledigt under denna period. Mer exakta datum kommer senare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 31 januari 2017