Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Ledighet och sjukanmälan

Av skollagen 7 kap § 18 följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledigheter beviljas. Rektor beslutar om alla ledigheter

Sjukanmälan

Sjukanmälan måste göras varje dag som ert barn är sjukt.

  • Ring 013-26 26 38 före 07:30 och lämna ett meddelande.

Ledighet

Blankett för ledighetsansökan finns att hämta längst ner på den här sidan. Ledigheter beviljas inte när nationella prov genomförs. Provperiod för ämnesprov fastställs av Skolverket.

Ledighet för elever

Av skollagen 7 kap § 18 följer att en elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, får längre ledigheter beviljas.

Rektor beslutar om alla ledigheter.

Blankett för ledighetsansökan finns att hämta i slutet på den här sidan.

Nationella prov läsåret 2017/2018

Ledigheter beviljas inte när nationella prov för årskurs 6 genomförs. Provperiod för ämnesprov fastställs av Skolverket.

Årskurs 6 Höstterminen 2017

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Årskurs 6 Vårterminen 2018

Ämne  Vecka  Provdatum  
svenska, svenska som andraspråk 6

tisdag 6 februari 2018  

svenska, svenska som andraspråk 6 torsdag 8 februari 2018  
matematik 15 tisdag 10 april 2018
matematik   15 torsdag 12 april 2018
engelska 18 onsdag 2 maj 2018
engelska 18 fredag 4 maj 2018

Nationella Prov årskurs 3 Vårterminen 2018

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

12 mars - 18 maj 2018 (vecka 11-20)

Undvik att ta ledigt under denna period.

Mer exakta datum kommer senare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 juni 2017