Om skolan

Sätra skola är en liten skola med stor gemenskap som ligger i Bestorp, cirka 20 km söder om Linköping. Sätra skola har klasser från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolan finns också fritidsverksamhet upp till år 6. Skolan ligger i en lugn och trygg miljö vid ett naturskönt område.

Sätra skola sett från fotbollsplanen, i förgrundern björkar och en rutschkana

 

Skolans läge

Från Bestorp centrum tar det ca 5-10 minuter att gå till skolan på cykelbanan, om man inte hittar en spännande groda på vägen förstås. 
Till skolan hör en skolskog med vindskydd och grillplats, vilket gör att friluftsliv och utomhuspedagogik är en naturlig del av skolans vardag. 

Trygghet och samspel

Vår lilla skola skapar förutsättningar för trygga barn. Eleverna har goda möjligheter att lära känna varandra och vi vuxna ser alla barn som allas ansvar. Vårt förhållningssätt är att vi lyssnar till elevernas tankar och förslag och försöker tillgodose dem så långt det är möjligt. All personal på skolan jobbar förebyggande och strävar efter en nolltolerans vad gäller mobbning och kränkande behandling. Trygghetsgruppen skriver varje år en likabehandlingsplan som finns att ta del av under Handlingsplaner i menyn.

Så uppfyller vi målen

Personalen är behörig, kompetent och engagerad och det sker ett nära samarbete oss emellan för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose varje elevs behov och skapa förutsättningar för att hela tiden öka elevernas måluppfyllelse.

Varje elev har en egen IUP-pärm. I den finns en individuell utvecklingsplan, skriftliga omdömen samt planeringar. Den kan även innehålla diagnoser, bedömningsunderlag och förberedelser inför utvecklingssamtalet som sker en gång per termin.

I vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi elevernas resultat för att hela tiden sträva efter att förbättra vår undervisning. Vi använder lärplattformen Fronter för information till hemmet.

För de elever som har tillsynsbehov efter skoltid finns Sätra Fritidshem i skolans lokaler.

Gemensam rektor

Sätra skola och Brokind Skola har samma skolledning samt en gemensam vision. Visionen innebär att skolorna ska arbeta som en skola där alla samarbetar för att möta alla barns olika behov.

Här är en bild på våra nyrenoverade lokaler. Varmt välkommen till oss!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017