Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Föräldraråd

Syftet med föräldrarådet är att främja en god dialog och samverkan mellan vårdnadshavare och skola, och att ta tillvara på goda idéer och synpunkter direkt från vårdnadshavare.

I varje klass finns det en föräldrarådsrepresentant. Fråga mentor om du är osäker på vem som är representant i ditt barns klass. Om föräldrarådsrepresentanten inte kan komma till mötet, tycker vi att det är en fördel om någon annan kan komma i dess ställe.

Att vara representant i föräldrarådet innebär

-att förbereda sig genom att samla in frågor från klassens vårdnadshavare som rör skolan i stort. Frågor som rör enskilda elever eller klasser ska framföras direkt till metor eller fritidspersonal.

- att mejla frågorna innan föräldrarådet till rektor eller biträdande rektor så  att de hinner förbereda frågorna.

Datum för föräldraråd våren 2018

Kl 18-19

Måndag 23 april 2018

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 maj 2018