Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Personal och ledning

Vi är cirka 60 personer som jobbar för våra elever på Änggårdsskolan. Här finns våra kontaktuppgifter. Välkommen att höra av dig!

Rektor

Åsa Norberg

telefon 013-20 78 38

 

Rektor biträdande

Tove Franzson

telefon 013-26 33 43

Administrativ assistent

Annika Börefelt

telefon 013-20 78 30

Skolsköterska

Maria Hellgren

telefon 013-20 78 35

 

Kurator

Jennifer Bolton Colliander

telefon 013-20 77 45

 

Koordinator, specialpedagog

Charlotte Edebrant

telefon 013-20 77 01

Speciallärare

Maria Munther, år 1-3

telefon 013-20 78 30

 

Skolpsykolog

Rebecka Onerup

telefon 013- 26 34 45

Årskurs 1 AB

Louise Leissner, mentor

Andrea Berglund, mentor

Corinne Keuls,mentor

Ann-Charlotte Alm, mentor

Christian Dyyk

Thomas Malm

Årskurs 2 AB

Stina Jensen, mentor

Marie Callenås, mentor

Eva-Lena Josefsson, mentor

Eva Rudbratt, mentor

Ferida Can

Årskurs 3 AB

Maria Franzén, mentor

Cecilia Andersson, mentor

Gabriella Johansson, mentor

Yvonne Blom, mentor

Michael Tinnerholm

Övrig personal lågstadiet

Maria Munther, speciallärare år 1-3

Charlotte Edebrant, specialpedagog och koordinator

Pia Vångell, slöjd textil

Eva Lindeberg, slöjd trä och metall

Årskurs 4 AB

Jenny Wallgren, mentor

Jenny Carlgren, mentor

Klara Eriksson, mentor

Andreas Rohlin

Patrik Eriksson

Årskurs 5 AB

Thomas Eriksson, mentor

Linda Elgh, mentor

Jenny Dahlin, mentor

Maria Nygren, mentor

Berra Lind

Årskurs 6 AB

Bo Andersson, mentor

Dennis Dahlberg, mentor

Åsa Lundberg, mentor

Sara Häggström

Ia Sjölin

Övrig personal mellanstadiet

Annelie Apelqvist, speciallärare år 4-6, engelska

Charlotte Edebrant, specialpedagog och koordinator

Jenny Dahlin, musik

Maria Nygren, franska

Cecilia Vergara, hemkunskap och spanska

Linda Elgh, slöjd textil

Eva Lindeberg, slöjd trä och metall

Pia Vångell, idrott, slöjd textil

Sofia Johansson, idrott

Bibliotekarie

Åsa Ström

telefon 013-20 57 16

Tommy Lorin

telefon 013-20 77 85

Änggårdsskolan

Skicka e-post till Änggårdsskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 30

Besöksadress: Betesgatan 1 (se karta)

Postadress: Änggårdsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/anggardsskolan http://www.linkoping.se/anggardsskolan

Rektor: Åsa Norberg
Telefon: 013-20 78 38

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016