Björnkärrsskolan

Björnkärrsskolan ska vara en skola som både barn, föräldrar och personal känner sig stolta över. Därför arbetar vi med att få alla delaktiga i att skapa verksamheten. Elevrådet sammanträder regelbundet.

Vår vision är att Björnkärrsskolan ska vara en skola med trygga elever som görs delaktiga i sitt eget lärande inför framtida utmaningar. Björnkärrsskolan - där varje elev gör skillnad.

                                    

Under två dagar i september 2016, genomförde Skolinspektionen tillsyn av Björnkärrsskolan. De intervjuade lärare, elever och skolledning och gjorde klassrumsbesök.

Följande områden granskades: Undervisning och lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Bedömning och betygssättning, Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. Förutsättningar för lärande och trygghet och slutligen Styrning och utveckling av verksamheten.

Skolinspektionens tillsyn visar att Björnkärrsskolan lever upp till författningarnas krav för verksamheten, något som vi är väldigt glada och stolta över på Björnkärrsskolan.
Se vidare länk till Skolinspektionens beslut

Marie Jonsson                                      Sofie Lönn Grebner 
rektor                                                    biträdande rektor

Nyheter

Björnkärrsskolan

Telefon: 013-20 78 53

E-post: Skicka e-post till Björnkärrsskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Björnkärrsskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ellen Keys gata 6
Ellen Keys gata 6 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolan http://www.linkoping.se/bjornkarrsskolan

Ansvarig

Rektor
Marie Jonsson
Telefon: 013-263144

Rektor biträdande
Sofie Lönn Grebner
Telefon: 013-207891

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 februari 2017