Om skolan

Björnkärrsskolan, som ligger i stadsdelen Ryd, har cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs 6. Här finns en klass i varje årskurs, förutom i årskurs 5 där det finns två klasser. Vi har välutbildad och engagerad personal som arbetar i arbetslag för att på bästa sätt kunna möta alla elevers behov av stöd och stimulans.

På skolan finns också en förberedelseklass (FBK) för de elever som är nyanlända till Sverige och som börjar i sin hänvisningsskola efter cirka ett år. Förberedelseklassen samverkar med de andra klasserna på skolan i olika aktiviteter som till exempel friluftsdagar och temadagar.

Vi har tillgång till Nya Rydsskolans större idrottshall, musiksal, slöjdsal och hemkunskap.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 juni 2017