Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Om skolan

Nya Rydsskolan är nyrenoverad och belägen nära Rydsskogen och stora grönområden. En härlig skolgård och en aktivitetspark förgyller barnens raster. Skolan är välutrustad och har förutom god tillgång till IT-teknik, en stor musiksal, egen stor idrottshall, hemkunskapssal, slöjdsalar, bildsal och en NO-sal med hög standard. Vi har alla förutsättningar för att skapa en riktigt bra undervisning.

Vi har en tydlig målbild med hur klassrummet skall se ut och hur undervisningen skall utformas. Våra influenser har vi hämtat från Nya Zeeland, ett av världens bästa skolländer. Vi jobbar tematiskt för att skapa sammanhang i undervisningen, vi jobbar tydligt med synligt lärande, det vill säga att eleverna skall kunna se sina framsteg på olika plan.

Våra duktiga lärare arbetar tillsammans i team, där man hjälps åt för att skapa bästa förutsättningar för varje grupp och individ, varje dag. Varje team består av en årskurs och leds av en Teamleader.

Vi jobbar med följande värdegrund  

 • Proffsiga  
 • Positiva  
 • Trygga  
 • Välkomnande

Att ha en värdegrund på en skola är inte samma sak som regler. Värdegrunden är de beteenden vi ser som önskvärda för att det skall skapas rätt stämning på skolan bland alla som har det som sin dagliga arbetsplats. Så utöver det svenska samhällets värdegrund jobbar vi med följande:

Vi är positiva: Visar rätt inställning till skolan. Är nyfiken och intresserad. Har ett positivt kroppsspråk.

Vi är proffsiga: Kommer i tid, Har rätt material med sig, Har en bra attityd, Vill något med sin framtid och jobbar för att framtiden skall bli bra. Är en förebild för andra. Har stort tålamod, kunskap tar tid att få. Bidrar till arbetsro på skolan.

Vi är välkomnande: Glad, Hälsar på alla, Frågar om andra behöver hjälp. Bryr sig om de som verkar ensamma genom att erbjuda in de i gemenskapen. Lyssnar med intresse då andra talar.

Vi skapar trygghet: Genom att lyssna och respektera gränser och regler. Genom att uppträda vänligt mot andra. Genom att lösa ev. konflikter på ett bra sätt och alltid utan våld. Hjälper de som ser ut att ha hamnat i problem, genom att hjälpa till med bra konfliktlösning. Väljer aldrig sida i andras konflikter.

Långsiktiga mål för Nya Rydsskolan

Vi ska ge våra elever de bästa förutsättningarna och verktygen för att kunna gå vidare i skolan och i livet.

Våra mål är:

 • Att synliggöra alla elevers lärande.
 • Alla på skolan skall känna sig trygga.
 • Alla elever har en tro på framtiden.
 • Alla elever skall komma i tid och ha 0% ogiltig frånvaro.
 • Alla elever skall känna lust till lärande.
 • Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas, så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar och sina förkunskaper.
 • Skolan skall vara ren och snygg.

Nya Rydsskolan

Skicka e-post till Nya Rydsskolan

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 70

Besöksadress: Björnkärrsgatan 17 (se karta)

Postadress: Rydsskolan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/nyarydsskolan http://www.linkoping.se/nyarydsskolan

Rektor: Caroline Andersson
Telefon: 013-20 78 88

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 februari 2018