Om Skeda/Slaka skola

Välkommen till oss!

 

Skeda/Slaka skola består av två skolenheter med ca 300 elever tillsammans. Det är två F-6-skolor med skolbarnsomsorg. Den trygga, småskaliga atmosfären förstärks av att skolorna ligger i naturskön gammal kulturbygd, där utomhusvistelse i en trygg miljö blir en självklar och naturlig del av skolans vardag.

Skolan strävar efter att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (Lgr 11, kap. 1). Det sker genom att skolan präglas av omsorg om individen, att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov samt att den sociala gemenskapen ger trygghet och vilja och lust att lära.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 maj 2017