Förskoleklass

Förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna för grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. På T1-skolorna utgår utbildningen i förskoleklasserna från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Förskoleklasserna på T1-skolorna stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära genom aktiviteter som tar sin utgångspunkt där varje elev befinner sig. Med grund i läroplanens mål skapas på T1-skolorna en utbildning som ger alla elever möjligheter att utvecklas utifrån sina egna behov.

Året i förskoleklass fungerar som en bro mellan förskola och grundskola i och med att arbetssätt från de båda skolformerna möts. Med en helhetssyn på eleven och elevens behov stimuleras elevens utveckling och lärande. I T1-skolornas förskoleklasser lär eleverna genom lek, skapande och diskussioner. Närheten till naturen i Vallaskogen likväl som kulturutbud i city ger T1-skolorna unika möjligheter till valfrihet och flexibilitet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Förskoleklass

Telefon 013-20 69 41 (arbetsrum)

Ann Löwendahl (vt)

Anna-Eva Borg

Christina Sandell

Ida Wessberg (ht)

Tanya Simko Ahmad

Resurs Haitham Khater Taher

Resurs Isabella Beganovic

Resurs Lena Lundin

Resurs Marcus Skön

Resurs Therese Rahkonen

 

Årskurs 1

Telefon 013-20 69 41 (arbetsrum)

1A Annika Shütts

1A Irene Samuelsson

1B Cecilia Hult

Lågstadiesatsningen Befrin Barzani

Resurs Arjun Selimi

 

Årskurs 3

Telefon 013-20 69 41 (arbetsrum)

3A Marianne Jemander

3B Sofie Palmqvist

Resurs Jonathan Beganovic

Resurs Salma Sjöberg

 

Årskurs 4

Telefon 013-20 69 22 (arbetsrum)

4A Clara Karlsson

4B Malin Egemyr

4C Nina Pettersson

Resurs Annika Thunfelt

Resurs Anita Meijer

Resurs Frida Westerberg

Resurs Josefine Norlin

Resurs Mohamed Mohamud Dhicisow

 

Årskurs 5

Telefon 013-20 69 22 (arbetsrum)

5A Lise-Lotte Samuelsson

4B Johanna Vallgren

Resurs Daniel Anderwall Sjöholm

Resurs Erik Helmersson

Resurs Heléne Midhammar

Resurs Klas Lindgren

 

Årskurs 6

Telefon 013-20 69 22 (arbetsrum)

6A Pierre Bengtsson

6B Sanna Norin

6C Ulrika Bengtsson

6D Emma Lind, Karin Wilhelmsson

Resurs Martina Lindgren

Resurs Spyridon Tsonis

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016