Förskoleklass

Förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna för grundskolan genom att stimulera elevernas utveckling och lärande. På T1-skolorna utgår utbildningen i förskoleklasserna från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Förskoleklasserna på T1-skolorna stimulerar elevernas nyfikenhet och lust att lära genom aktiviteter som tar sin utgångspunkt där varje elev befinner sig. Med grund i läroplanens mål skapas på T1-skolorna en utbildning som ger alla elever möjligheter att utvecklas utifrån sina egna behov.

Året i förskoleklass fungerar som en bro mellan förskola och grundskola i och med att arbetssätt från de båda skolformerna möts. Med en helhetssyn på eleven och elevens behov stimuleras elevens utveckling och lärande. I T1-skolornas förskoleklasser lär eleverna genom lek, skapande och diskussioner. Närheten till naturen i Vallaskogen likväl som kulturutbud i city ger T1-skolorna unika möjligheter till valfrihet och flexibilitet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Förskoleklass

FA Anna-Eva Borg

FA Irene Samuelsson

FB Anna Macken

FB Cathrine Kayser Palmqvist

 

Årskurs 2

Telefon 013-20 69 41 (arbetsrum)

2A Marianne Jemander

2B Sofie Palmqvist

Resurs Henrik Grune

Resurs Salma Sjöberg

Lågstadiesatsningen Eva Jansson

 

Årskurs 3

Telefon 013-20 69 41 (arbetsrum)

3A Nina Pettersson

3B Malin Egemyr

Resurs Josefine Norlin

Resurs Anita Meijer

 

Årskurs 4

Telefon 013-20 69 22 (arbetsrum)

4A Anna Wissman, Eva Jansson

4B Johanna Vallgren

Resurs Daniel Anderwall Sjöholm

Resurs Erik Helmersson

 

Årskurs 5

Telefon 013-20 69 22 (arbetsrum)

5A Pierre Bengtsson

5B Sanna Norin

5C Ulrika Bengtsson

5D Emma Lind, Karin Wilhelmsson

Resurs Jonathan Beganovic

 

Årskurs 6

Telefon 013-20 69 22 (arbetsrum)

6A Helén Säf

6B Lise-Lotte Samuelsson

Resurs Allan Duong

Resurs Annika Thunfeldt

Resurs Carl-Johan Huszar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016