Fritidshem

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola.
Verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året.

Fritidshemmen på T1-skolorna kompletterar skolan genom att erbjuda eleverna fritidsaktiviteter som på många sätt knyter an till och förstärker arbetet med Läroplanens mål. Fritidshemmen på T1-skolorna stimulerar och stödjer eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska medlemmar i fritidsgruppen liksom samhället i stort.

Verksamheten på T1-skolornas fritidshem präglas av samvaron barn emellan och mellan barn och vuxna. Lärande sker i möten, i samtal och genom att barn iakttar hur andra gör. Lärandet är starkt bundet till situation och sammanhang, ofta informella sådana eftersom barn har stora möjligheter att röra sig fritt och välja när och hur de vill leka inom fritidshemmets ram. Den kommunikativa förmågan stimuleras ständigt i fritidshemmet då mycket av verksamheten bygger på förhandling av vad som ska göras och lekas.

Galaxen (Förskoleklass, Överstegatan 14)

Telefon 013-26 33 47 eller 013-26 37 92 (mobil)

Ajnur Selimi

Haitham Taher Khater

Isabella Beganovic

Lena Lundin

Marcus Skön

 

Tellus (År 3, Kaptensgatan 10)

Telefon 013-20 76 47 eller 0703-25 19 75

Jonathan Beganovic

Frida Westerberg

Henric Grune

Salma Sjöberg

 

Vintergatan (År 1-2, Fanjunkaregatan 3)

Telefon 0725-84 02 02

Anna Persson

Anneli Gullman

Enver Selimi

Mohamed Mohamud Dhicisow

Zara Söderström

 

Regnbågen (År 3, Fanjunkaregatan 3)

Telefon 072-595 76 12

Angelica Karlsson

Fredrik Gudjonsson

Jens Friberg

Josef Haddad

Sanja Musicki Björkman

Terese Karlsson

 

Karlavagnen (År 2, Fanjunkaregatan 3)

Telefon 072-202 28 17 eller 013-20 71 28

Agneta Forsberg

Anne Jakobsson

Dick Borén

Sofi Franzén

 

Polstjärnan (År 1, Kaptensgatan 10)

Telefon 013-26 30 51 eller 0722-40 09 84

Abdallah Hassan

Anita Meijer

Melissa Hart

Nerina Colic

 

Förstelärare i Fritidshem: Hanna Almcrantz

Fritidshem T1-skolorna

Telefon: 013-20 76 47

E-post: Skicka e-post till Fritidshem T1-skolorna

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Fridtunaskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Kaptensgatan 10
Kaptensgatan 10 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan http://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan

Ansvarig

Rektor
Gudrun Werner
Telefon: 013-20 69 21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2016