Fritidshem

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i förskoleklass och skola.
Verksamheten pågår under den skolfria delen av dagen och året.

Fritidshemmen på T1-skolorna kompletterar skolan genom att erbjuda eleverna fritidsaktiviteter som på många sätt knyter an till och förstärker arbetet med Läroplanens mål. Fritidshemmen på T1-skolorna stimulerar och stödjer eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska medlemmar i fritidsgruppen liksom samhället i stort.

Verksamheten på T1-skolornas fritidshem präglas av samvaron barn emellan och mellan barn och vuxna. Lärande sker i möten, i samtal och genom att barn iakttar hur andra gör. Lärandet är starkt bundet till situation och sammanhang, ofta informella sådana eftersom barn har stora möjligheter att röra sig fritt och välja när och hur de vill leka inom fritidshemmets ram. Den kommunikativa förmågan stimuleras ständigt i fritidshemmet då mycket av verksamheten bygger på förhandling av vad som ska göras och lekas.

Galaxen (Förskoleklass, Överstegatan 14)

Telefon 013-26 33 47 eller 013-26 37 92

Anna Macken

Anna Persson

Anna-Eva Borg

Cathrine Kayser Palmqvist

Irene Samuelsson

Isabella Beganovic

Melissa Hart

 

Tellus (År 2, Kaptensgatan 10)

Telefon 013-20 76 47 eller 0703-25 19 75

Anki Roos

Henrik Grune

Josefine Norlin

Salma Sjöberg

 

Karlavagnen (År 1, Fanjunkaregatan 3)

Telefon 013-20 69 06

Linus Bernfort

Melinda Samuelsson

Sofi Jarmyr

 

Regnbågen (År 2, Fanjunkaregatan 3)

Josefine Kihlberg

Angelica Karlsson

Fredrik Gudjonsson

 

Vintergatan (År 1, Fanjunkaregatan 3)

Telefon 013-20 71 28

Dick Borén

Anne Jakobsson

Tanya Simko Ahmad

 

Polstjärnan (År 3, Kaptensgatan 10)

Telefon 013-26 30 51 eller 0722-40 09 84

Anita Meijer

Nerina Colic

Petra Josefsson

 

Pluto (År 3, Överstegatan 14)

Telefon 0703-20 76 74

Agneta Forsberg

Annelie Gullman

Caroline Wilneborn

Frida Westerberg

Fritidshem T1-skolorna

Telefon: 013-20 76 47

E-post: Skicka e-post till Fritidshem T1-skolorna

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Fritidshem Fridtunaskolan
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Kaptensgatan 10
Kaptensgatan 10 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan http://www.linkoping.se/fthfridtunaskolan

Ansvarig

Rektor
Malin Westlund
Telefon: 013-206921

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2016