Ledighet och sjukanmälan

Vid sjukdom ska målsman anmäla detta till T1-skolorna senast klockan 07.45. Om ingen finns på plats och svarar så lämna meddelande på telefonsvararen. Uppge elevens namn och klass.

Observera att eleven skall sjukanmälas varje sjukdag.

Ledighet

Ledighet från skolan måste göras skriftligt och i god tid innan ledigheten. Använd blankett "Ledighet för elever" (LK 2145).

Observera att beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid och medför inte i sig varken rätt eller skyldighet till kompenserande undervisning.

Skolan beviljar inte ledighet i samband med de nationella proven.

Telefonnummer för för sjukanmälan

Tunvalla, förskoleklass och åk 1 tel: 013-20 69 16

Fridtuna åk 2-3 tel: 013-20 69 41

Fridtuna år 4-6 tel: 013-20 69 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 augusti 2018