Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Om skolan

T1-skolorna kännetecknas av trygghet, respekt och ömsesidigt förtroende. Studieron i klassrummen är god och personalen är engagerad och motiverad. Detta gäller även i högsta grad föräldrarna, som visar ett stort engagemang för sina barns utbildning.

Hos oss är kommunikation och samspel hörnstenar. Hörnstenar som grundas i det utvecklings- och kvalitetsarbete med höga målsättningar som vi hela tiden bygger verksamheten på. För oss är det viktigt att alltid bemöta eleverna utifrån individen. Det är i mötet mellan pedagog och elev som kvalitet skapas.Vi har höga förväntningar på eleverna, det är centralt för elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vår undervisning är varierad och vi arbetar fokuserat med att arbeta efter de mest framgångsrika undervisningsstrategierna.

T1-skolorna ligger centralt belägna med skolgårdar som eleverna uppskattar mycket. Dessutom är närheten till vår egen Skolskog i Vallaskogen en enastående möjlighet för oss att hela tiden ha en närhet till naturen.

T1-skolorna är inrymda i Fridtunaskolan (Förskoleklass - åk 6) och Tunvallaskolan (åk 1-3).

Fritidshem finns på båda skolorna.

På T1-skolorna har vi följande förväntningar:

Förväntningar på personal

 • Vi fokuserar på elevernas lärande och utveckling.
 • Vi ansvarar för att skapa trygghet och ett gott arbetsklimat för eleverna.
 • Vi bemöter eleverna på ett respektfullt sätt.
 • Vi ansvarar för att ta kontakt med vårdnadshavare om något hänt eleven.
 • Vi upprättar lämpliga kontaktformer mellan skola/fritidshem och hem.

Förväntningar på dig som elev

 • Du deltar aktivt i ditt lärande.
 • Du bemöter andra elever och personal med respekt.
 • Du följer skolans och fritidshemmens regler.

Förväntningar på dig som förälder

 • Du har, inför ditt barn, ett positivt förhållningssätt till skolan och fritidshemmet och litar på att vi arbetar för barnets bästa.
 • Ditt barn kommer i tid till skolan på morgonen och hämtas från fritidshemmet på avtalad tid.
 • Du deltar aktivt i informationsutbytet mellan hem/skola/fritidshem.
 • Du sjukanmäler ditt barn varje sjukdag före kl 08.00.
 • Du meddelar fritidshemmet ändrade tillsynstider med god framförhållning.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 januari 2018