Föräldraråd

Föräldrarådet på T1-skolorna är ett samarbetsorgan med syfte att vara en länk mellan föräldrar och skola kring skolfrågor som rör elever och skolmiljö.

I föräldrarådet finns föräldrarepresentanter från varje klass, från förskoleklass till årskurs 6. Varje klass utser/väljer minst en föräldrarepresentant (gärna fler som reserv). Föräldrarepresentanterna utses/väljs för ett år i taget.

Information från föräldrarådet ges i sin helhet via föräldrarådsmötesprotokollen som finns tillgängliga via hemsidan.

De senaste protokollen finns i länksamlingen.

Nästa föräldraråd sker den 27/11 kl 17.30-19.30 i i Fridtunaskolans personalrum.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 september 2017