Verksamhetsplan 2016/2017

Kunskap på riktigt - Trygghet som känns

Verksamhetens mål

Genom att använda vårt systematiska kvalitetsarbete som strategier kontrollerar vi att de satsningar vi gör hjälper oss att att nå verksamhetens mål:

  • Alla elever ska känna nyfikenhet och lust att lära.
  • Alla elever ska känna delaktighet och inflytande.
  • Alla elever ska bli mötta och utmanade där de befinner sig i sitt lärande.
  • Alla elever ska få en likvärdig bedömning.

Kollegialt lärande

Sedan 2012 arbetar vi systematiskt med kollegialt lärande på skolan för att utveckla ett formativt förhållningssätt i undervisningen och för att få elever som är medvetna om sin lärandeprocess och på så sätt kan bli självreglerande. Att vara självreglerande betyder för oss att de har förmågan att föra sitt eget lärande framåt. Vårt utvecklingsarbete sker genom att lärarna arbetar i kollegiala lärandegrupper och tanken är att de genom det arbetet ska justera undervisningen i klassrummet så att eleverna utvecklas maximalt i sitt lärande.

Lågstadiesatsningen

Läsåret 2016-2017 kommer vi ta del av lågstadiesatsningen som ger oss en stor möjlighet att ytterligare stärka vårt arbete för likvärdighet, lustfyllt och maximalt lärande. Vår största utmaning för likvärdighet är ett inkluderande förhållningssätt. Genom en utökning av lärare i årskurserna 1-3 ha vi möjlighet att få till regelbundna kollegaobservationer och utveckling av språkutvecklande och inkluderande undervisning.

Sammanhållen skoldag

Genom utökad tid med fritidsaktiviteter som ligger utanför timplanen möjliggör vi för möten mellan olika yrkeskategorier för att se till helhetsperspektivet och elevernas hela dag. Det ger möjligheter att kunna arbeta med fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan och det kompensatoriska uppdraget vi har. För eleverna blir det mera likvärdiga möjligheter och en väg att nå det maximala lärandet.

Återkopplingstid

Återkoppling som leder eleven vidare i sitt lärande är ett effektivt sätt att öka elevens lärande, delaktighet och engagemang. Här finns både återkoppling från lärare till elev, mellan elever och från elev till lärare. Genom att arbeta med detta systematiskt och regelbundet utanför timplanen kan vi nå längre än med traditionell läxläsning eftersom vi hela tiden kan koppla det till att stötta eleven vidare från där den befinner sig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 juni 2016