Skolbibliotek

T1-skolornas bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbiblioteken är en satsning som Linköpings kommun gör för att höja skolbiblioteksstandarden i grundskolan och innebär att skolan får tillgång till ekonomiska resurser och en utbildad bibliotekarie. T1-skolorna har haft fokusbibliotek sedan hösten 2010.

Fokusbibliotek

Fokusbiblioteket är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetensen på skolan

Exempel ur biblioteksverksamheten

Fokusbibliotekarien ska tillsammans med pedagogerna planera verksamheten. Nedan följer några exempel från verksamheten:

  • Bilderbokssamtal i förskoleklass och årskurs 1-3. Samtal om text och bild med eleverna med utgångspunkt i olika lässtrategier. Vi jobbar med olika teman som till exempel värdegrund och sagor.
  • Läsgrupper i olika årskurser där elever läser en gemensam bok och där pedagoger och fokusbibliotekarie håller textsamtal.
  • Genomgångar i informationssökning och källkritik erbjuds alla klasser i samband med något arbetsområde. I årskurs 3 och 6 satsas extra på källkritik med fördjupade genomgångar.

Elevers delaktighet

Fokusbiblioteket har ett biblioteksråd med representanter från varje klass i årskurserna 3-6. Biblioteksrådet anordnar aktiviteter för att stimulera läsning och skrivning på skolan samt har möjlighet att påverka vilka böcker som köps in till biblioteket.

Biblioteket på sociala medier

Följ oss gärna på instragram @skolbiblioteket_t1.

Följ oss gärna på bloggen t1bibliotek.skolbloggen.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016