Trafiksituationen runt Tornhagsskolan

Trafiksituationen runt Tornhagsskolan fortsätter att vara ett stort problem.
På morgonen då skolan börjar är det ingen trevlig syn man möter.
På gatorna runt skolan står bilar både olämpligt och felaktigt parkerade.
Elever som kommer gående eller på cykel har svårt att ta sig fram.
Behöver det se ut så här?

I skolan driver vi ett målmedvetet arbete med Hållbar utveckling som främst rör miljöfrågan för vår framtid. Vi diskuterar med eleverna och arbetar för att barnen ska bli bättre på att vårda vår miljö än vad vi i tidigare generationer gjort.

Flera rapporter visar att den privata bilen är den största miljöboven i vårt land. Vi har också forskarrapporter som visar att en promenad eller cykeltur på morgonen främjar inlärningen.

Vi vet också att de allra flesta eleverna bor i vårt närområde och inte har så lång väg till skolan. Vårt hopp är nu att du som fortsätter att ta bilen för att skjutsa barnen på morgonen tänker om.

Bostadsrättsföreningen L 17 på Stenbrötsgatan 11-33 larmar om att de har problem att ta sig ut från sin parkering på morgonen för att bilar står felaktigt parkerade. Den delen av gatan har också en skylt med motortrafik förbjuden.

Linköpings kommun, teknik och samhällsbyggnadskontoret har inga planer på att göra parkeringsplatser eller liknande.

Vi hoppas nu på att du som tar bilen tänker om och att alla som kommer till skolan har en säker och trygg skolväg.

 

Vänliga hälsningar

 

Rose-Marie Angelöf                                 Inga Ivarsson

Rektor F-5                                                Bitr. rekor F-5

Tornhagsskolan                                       Tornhagsskolan

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 september 2016