Föräldraråd

Föräldrarådet är ett samarbetsorgan med syfte att vara en länk mellan föräldrar och förskola/skola kring skolfrågor som rör våra skolbarn och skolmiljön. Målet är att uppnå en informerad och trygg föräldragrupp som i vissa delar kan fungera som bollplank till skolledning vid behov. 

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från varje klass på skolan.

Vårens föräldramöten är följande datum:

28/2 kl. 18-19.30

24/4 kl. 18-19.30

Här nedan kan du ta del av protokoll från föräldrarådsmötena. 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 april 2018