Introduktionsprogram

Det finns fem olika introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ska tillgodose obehöriga elevers individuella förutsättningar och behov för studier. Inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram.

Linköpings kommun erbjuder samtliga introduktionsprogram:

Preparandutbildning - ettårig behörighetskomplettering (intresseanmälan via gymnasiestudera.se under ansökningsperioden)

  • Programinriktat individuellt val - utbildning inriktat mot nationellt yrkesprogram (ansökan via gymnasiestudera.se)
  • Yrkesintroduktion - yrkesinriktad utbildning mot arbetsmarknad eller studier
  • Individuellt alternativ - utbildning anpassad efter enskild elevs behov
  • Språkintroduktion - utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket

För information om vilka skolor i Linköping som erbjuder respektive introduktionsprogram kontakta Mottagningsgruppen för introduktionsprogram.

Om Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ eller Språkintroduktion kan vara ett alternativ inbjuds elev och vårdnadshavare till ett möte med studie- och yrkesvägledare och mottagningsgruppen för introduktionsprogram för att diskutera vilket program som passar bäst utifrån förutsättningar, behov och intressen.

Språkintroduktion - nyanlända 16-20 år

Språkintroduktion är ett Introduktionsprogram i gymnasieskolan som vänder sig till ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att klara ett annat introduktionsprogram eller nationellt program.

Syftet med Språkintroduktion är att ge en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för nyanlända ungdomar att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Nyanlända elever som erbjuds Språkintroduktion kan inte samtidigt erbjudas någon av introduktionsprogrammen Yrkesintroduktion eller Individuellt alternativ. Nyanlända ungdomar kan ha kunskaper i svenska som motsvarar det som krävs för behörighet. I sådana fall kan de eleverna erbjudas utbildning på ett nationellt program eller, om eleverna är obehöriga till dessa, inom ett annat introduktionsprogram, dvs. till Preparandutbildning eller Programinriktat individuellt val.

Mottagningsgruppen för introduktionsprogram

Skicka e-post till Mottagningsgruppen för introduktionsprogram

E-post: introduktionsprogram@linkoping.se

Telefon: 013-294900
Telefontid:
Tisdag 10:00-11.00
Onsdag 10:00-11:00
Torsdag 10:00-11:00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta)

Postadress: Linköpings kommun
Mottagningsgruppen för introduktionsprogram
581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 januari 2018