Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gymnasiesärskola

I Gymnasiesärskolan på ALG får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och aktivt kunna delta i samhällslivet. Dessutom ger Gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling.

Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Anders Ljungstedts gymnasium

Telefon: 013-20 76 00

E-post: Skicka e-post till Anders Ljungstedts gymnasium

E-post: alg@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 Linköping

Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1
Anders Ljungstedts gata 1 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/alg http://www.linkoping.se/alg

Senast uppdaterad den 16 november 2016