Personbilsmekaniker

Är du tekniskt intresserad och vill arbeta med service då erbjuder vi dig en förberedande utbildning med hög kvalitet till personbilsmekaniker här på Anders Ljungstedts gymnasiums vuxenutbildning.

Utbildningen är uppdelad på två terminer, heltidsstudier. Du får goda grundkunskaper inom området fordonsteknik. Utbildningen kommer att ske i skolans nya fräscha fordonsverkstad.

Som personbilsmekaniker arbetar du med service, felsökning och reparation av personbilar. På moderna bilar görs avancerad felsökning med hjälp av bland annat datorer. Utbildningen kräver att du är noggrann och ansvarsfull och har en vilja att vara en problemlösare.

Som personbilsmekaniker har du kundkontakt och det är viktigt att du är serviceinriktad. Kundkontakterna inom fordonsbranschen blir allt viktigare.

Efter utbildningen

När du söker arbete efter genomförd utbildning är det viktigt att ha betyg i alla kurser samt god närvaro. De som har detta får oftast arbete efter utbildningen.

Du har många olika yrken att välja på efter avslutade studier eftersom flera olika branscher söker just den tekniska kompetens som du får under den här utbildningen.

 Förslag på kursinnehåll

 Kurskod

 Kursnamn

 Poäng

FORFOD0

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

200

FODFOO0

Fordonsteknik - introduktion

200

PERMOT0

Motor och kraftöverföring

300

PERPES0

Personbilsteknik - introduktion

200

PERREA0

Reparation av personbilar och lätta transportfordon

300

SUMMA

 

1200

Förkunskapskrav: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper. 

Terminstider

HT16 2016 08 22 – 2016 12 23                                    
VT17 2017 01 09 – 2017 06 09

”Utbildningen startar under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande och att nödvändiga tillstånd givits samt att tillräckligt antal praktikplatser finns”

Kontakt

Är det här utbildningen du har letat efter – kontakta :

Torbjörn Johnsson                 013-20 72 94   Torbjorn Johnsson 

Senast uppdaterad den 7 juni 2016