Ventilationsplåtslagare

Utbildningen till ventilationsplåtslagare är en lärlingsutbildning där du gör den huvudsakliga delen av utbildningen på ett företag som skolan erbjuder.

Utbildningen är på ca två terminer. Du inleder din utbildning med att vara på skolan under cirka tio veckor då du har möjlighet att pröva på olika moment av utbildningen. Efter dessa tio veckor blir du placerad på ett lärlingsföretag någonstans i Östergötland. Det är därför viktigt att du har möjligheter att pendla över hela Östergötland under utbildningstiden.

Vid arbetsplatsförlagd utbildning (APL) utgår man alltid från befintliga gymnasiekurser vilka sedan genomförs på företaget. Detta gäller såväl praktiska som teoretiska moment. De delar som inte är möjligt att genomföra på företaget görs på skolan.

Förslag på Kursinnehåll

I tabellen nedan finns ett grundurval av kurser som kan komma att erbjudas under utbildningen till plåtslagare. Kursinnehållet kan komma att revideras beroende på dina förkunskaper och önskemål.

Du planerar i samråd med din lärare hur din utbildning ska utformas så att den passar för just dina framtidsplaner.

 

Kurskod Kursnamn Poäng
PLÅPLÅ0 Plåtslageri - grunder 100
PLÅSLO0 Plåtslageriprocessen 200
VEKVEK01 Verktyg och materialhantering 100
VEVVEN01 Ventilationsmontering 1 100
VEVVEN02 Ventilationsmontering 2 200
VENVET01 Ventilationsplåtslageri 1 100
VENVET02 Ventilationsplåtslageri 2 200
  SUMMA 1000

Utbildningen startar under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande och att nödvändiga tillstånd givits samt att tillräckligt antal praktikplatser finns”

Terminstider

HT16 2016 09 05 – 2016 12 23                                   
VT17 2017 01 09 – 2017 06 09

Kontakt

Har du frågor kontakta:

Torbjörn Johnsson 013 – 20 72 94

Torbjorn.Johnsson@linkoping.se

Senast uppdaterad den 1 september 2016