Handel och administration - Fördjupning

Välkommen till kurser på Handelns Hus Ht 2016!

Kurserna ges i samarbete med Linköping Handel och Anders Ljungstedts vuxenutbildning.

Utbildningen riktar sig till dig som redan är aktiv i branschen eller är egenföretagare och har fördjupande kunskaper inom området handel och service.

Du lär dig mer om marknadsföring och exponering mot olika medier som traditionella och sociala arenor för försäljning. Du får även lära dig att bedriva ett målinriktat försäljningsarbete med varor och tjänster för att optimera försäljning. Du får även kunskap om personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

Kurs 1: Servicekunskap

Kursen är upplagd med fem fysiska träffar på Handelns hus,
Nygatan 34, v. 37-41.

Tid: tisdagar 08.00-10.00 gemensamt, 10.00–12.00 individuellt stöd/uppbackning.
OBS! v. 39 tisdag 27/9 kväll 18.00–21.00.

Vecka

Datum

Innehåll

Lärare

v. 37

13/9

Målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster

Anette Pripp

v. 38

 

20/9

Attityder, värderingar och förhållningssätt i försäljnings- och servicesituationer

Anette Pripp

v. 39

27/9

Sälj- och kundpsykologi

Anette Pripp
Gästföreläsare

v. 40

4/10

Olika kundtyper och segmentering av marknaden

Anette Pripp

v. 41

11/10

Kommunicera genom olika medier i olika sälj- och servicesituationer

Anette Pripp

Kurs 2: Praktisk marknadsföring 2

Kursen är upplagd med fem fysiska träffar på Handelns hus,
Nygatan 34, v. 45-49.  

Tid: tisdagar 08.00-10.00 gemensamt, 10.00-12.00 individuellt stöd/uppbackning.
OBS! v. 39 tisdag 22/11 kväll 18.00-21.00.

Vecka

Datum

Innehåll

Lärare

v. 45

8/11

Från affärsidé till butiksprofil

Anette Pripp

v. 46

15/11

Marknadsundersökningar – ett sätt lära känna marknaden

Anette Pripp

v. 47

22/11

Exponering, fånga synintryck

Anette Pripp
Gästföreläsare

v. 48

29/11

Säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar

Anette Pripp

v. 49

6/12

Kommunicera säljande, kampanjer, event, mässor

Anette Pripp

Terminstider

HT16 2016 08 22 – 2016 12 23

Kontakt

För mer information om utbildningen kontakta:
Rosie Hall, Linköping Handel, projektledare Handelns Hus
070-79 85 323

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016