Handel och service

Välkommen till utbildning inom handel och service på Handelns Hus vt 2017!

Kurserna ges i samarbete med Handelns Hus i Linköping och Anders Ljungstedts vuxenutbildning.

Handel och service

Utbildningen lär dig att på ett professionellt sätt bemöta kunder samt utveckla din förmåga till att arbeta på ett serviceinriktat sätt inom handel. Utbildningen ger dig även inspiration och motivation för din fortsatta verksamhet inom området handel och service.

Utbildningen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper inom området och inte har någon direkt anknytning till branschen.

Du lär dig grunderna inom detaljhandeln och kommer efter genomförd utbildning ha grundläggande kunskaper inom områden så som Service och kommunikation, ledarskap och företagande och entreprenörskap.

Förslag på kursinnehåll

I tabellen nedan finns ett urval av kurser som kan komma att erbjudas under utbildningen. Kursinnehållet kan komma att revideras beroende på dina förkunskaper och önskemål. Du planerar i samråd med din lärare hur din utbildning ska utformas så att den passar för just dina framtidsplaner. Studierna är på heltid under ca ett år.

Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100p
Servicekunskap FÖSSEV0 100p
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100p
Service och bemötande 1 SEVSEV01 100p
Information och kommunikation 1 INFINF01 100p

Terminstider:

HT17 2017-08-21 – 2017-12-22  

Kursen startar under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande

Kontakt

Torbjörn Johnsson 
013-20 72 94

www.linkoping.se/alg

JOBB- OCH KUNSKAPSTORGET

Nygatan 19 
Linköpings kommun 
581 81 Linköpings kommun

013-20 55 00, 
jokt@linkoping.se

www.linkoping.se/vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 10 april 2017