Handel och service

Handel och service är ett grundpaket riktat till anställda inom handeln och de som vill etablera sig inom branschen.

Utbildningen lär dig att på ett professionellt sätt bemöta kunder samt utveckla din förmåga till att arbeta på ett serviceinriktat sätt inom handel. Utbildningen ger dig även inspiration och motivation för din fortsatta verksamhet inom området handel och service.

Kurserna ges i samarbete med Handelns Hus i Linköping och Anders Ljungstedts vuxenutbildning.

Handel och service

Du lär dig grunderna inom detaljhandeln och kommer efter genomförd utbildning ha grundläggande kunskaper inom områden så som service och kommunikation, ledarskap och företagande.

Kursinnehåll

Kurspaketet innehåller 4 kurser som är fördelade över höst och vår på torsdagsförmiddagar med start 08:00.

Servicekunskap FÖSSEV0 100p
Praktisk marknadsföring 1 HANPRA01 100p
Praktisk marknadsföring 2 HANPRA02 100p
Personlig försäljning 1 FÖSPER01 100p

Kursen Servicekunskap ger bl.a. kunskap om kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel och försäljning.

Kursen Praktisk marknadsföring 1 ger grundläggande kunskaper inom bl.a. affärsidé, marknads- och säljplan, marknadsföring och olika butiksupplevelser.

Kursen Personlig försäljning 1 behandlar grundläggande kunskaper inom bl.a. säljarbete, säljprocesser och försäljningstekniker, säljkommunikation och olika analysmetoder.

Kursen Praktisk marknadsföring 2 bygger på Praktisk marknadsföring 1, (du behöver inte ha genomgått grundkursen för att gå fortsättningskursen) behandlar bl.a. fördjupade kunskaper om säljmiljöns utformning, omvärldsanalys och marknadsundersökningar. 

Terminstider:

HT17 2017-08-21 – 2017-12-22  
VT18 2018-01-08 – 2018-06-08

Kursen startar under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande

Kontakt

Torbjörn Johnsson 
013-20 72 94

www.linkoping.se/alg

JOBB- OCH KUNSKAPSTORGET

Nygatan 19 
Linköpings kommun 
581 81 Linköpings kommun

013-20 55 00, 
jokt@linkoping.se

www.linkoping.se/vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 17 augusti 2017