Handel och service - Fördjupning

Handel och service, fördjupning är ett kurspaket för butiksägare och deras anställda som vill fördjupa sina kunskaper inom området.

Du lär dig mer om marknadsföring och exponering mot olika medier bland annat sociala arenor för försäljning. Du får även lära dig att bedriva ett målinriktat försäljningsarbete med varor och tjänster för att optimera försäljning. Du får även kunskap om personlig ledarskapsutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

Kurserna ges i samarbete med Linköping Handel och Anders Ljungstedts gymnasiums vuxenutbildning.

Utbildningen riktar sig till dig som redan är aktiv i branschen eller är egenföretagare och har fördjupande kunskaper inom området handel och service.

Kursinnehåll

Kurspaketets fördjupning innehåller 4 olika kurser med 4-5 tillfällen vardera. Varje kurs kan läsas som enstaka kurs och kommer att erbjudas på tisdagar kl.08.00. 

Utställningsdesign 1 UTSUTS01 100p
Utställningsdesign 2 UTSUTS02 100p
Affärsutveckling och ledarskap HANAFR0 100p
Näthandel 1 NÄTNÄT01 100p

Utställningsdesign 1 behandlar grundläggande kunskaper inom bl.a. butik- och fönsterexponeringar, analys av olika budskap och matchning och koordinering.

Utställningsdesign 2 (du behöver inte ha genomgått grundkursen för att gå fortsättningskursen) handlar bl.a.om fördjupade kunskaper inom butiks- och fönsterexponeringar, projektering och gestaltning och intern och extern marknadsföring.

I kursen Affärsutveckling och ledarskap ges kunskap om bl.a. affärsutveckling, organisation och ledarskap samt om entreprenörskap och eget företagande.

I kursen Näthandel ges kursdeltagarna förutsättningar att utveckla kunskap om näthandel, verksamhetsetablering på nätet samt marknadsföring på Internet.

Terminstider:

HT17 2017-08-27 – 2017-12-22 
VT18 2018-01-08 – 2018-06-08

Kursen startar under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande

Kontakt

För mer information om utbildningen kontakta:
Rosie Hall, Linköping Handel, projektledare Handelns Hus
070-79 85 323

JOBB- OCH KUNSKAPSTORGET

Nygatan 19 
Linköpings kommun 
581 81 Linköpings kommun

013-20 55 00, 
jokt@linkoping.se

www.linkoping.se/vuxenutbildning

Senast uppdaterad den 14 september 2017