Handel och service - Fördjupning

Välkommen till kurser på Handelns Hus vårterminen 2017!

Kurserna ges i samarbete med Linköping Handel och Anders Ljungstedts vuxenutbildning.

Utbildningen riktar sig till dig som redan är aktiv i branschen eller är egenföretagare och har fördjupande kunskaper inom området handel och service.

Du lär dig mer om marknadsföring och exponering mot olika medier som traditionella och sociala arenor för försäljning. Du får även lära dig att bedriva ett målinriktat försäljningsarbete med varor och tjänster för att optimera försäljning. Du får även kunskap om personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

Kurs 1: Personlig försäljning 1

Kursen är upplagd med fem fysiska träffar på Handelns hus, Nygatan 34, v. 7-12.

Tid: tisdagar 08.00-10.00 gemensamt, 10.00–12.00 individuellt stöd/uppbackning.
OBS! v. 12 tisdag 21/3 kväll 18.00–20.00.

Vecka

Datum

Innehåll

Lärare

v. 7

14/2

Lär känna dina kunder

Anette Pripp

v. 9

28/2

Säljarbete, säljprocess och försäljningsteknik

Anette Pripp

v. 10

7/3

Attityder, värderingar och förhållningssätt

Anette Pripp

v. 11

14/3

Kundvård – en investering för framtiden

Anette Pripp

v. 12

21/3

Sälj- och kundpsykologi

Anette Pripp
Gästföreläsare

Kurs 2: Praktisk marknadsföring 2

Kursen är upplagd med fem fysiska träffar på Handelns hus, Nygatan 34, v. 13-18.  

Tid: tisdagar 08.00-10.00 gemensamt, 10.00-12.00 individuellt stöd/uppbackning.
OBS! v. 18 tisdag 2/5 kväll 18.00-20.00.

Vecka

Datum

Innehåll

Lärare

v. 13

28/3

Från affärsidé till butiksprofil

Anette Pripp

v. 14

4/4

Marknadsundersökningar – ett sätt lära känna marknaden

Anette Pripp

v. 16

18/4

Exponering, fånga synintryck

Anette Pripp

v. 17

25/4

Säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar

Anette Pripp

v. 18

2/5

Kommunicera säljande

Anette Pripp
Gästföreläsare

Terminstider:

HT17 2017-08-21 – 2017-12-22  

Kursen startar under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande

Kontakt

För mer information om utbildningen kontakta:
Rosie Hall, Linköping Handel, projektledare Handelns Hus
070-79 85 323

Senast uppdaterad den 10 april 2017