Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som har en utvecklingsstörning, eller en förvärvad hjärnskada. Det är för dig som är över 20 år och som vill förbättra eller komplettera din utbildning.

Entré Lärvux; N-huset

 

Det finns kurser där du kan studera på olika nivåer.
En individuell studieplan görs i samarbete mellan elev och lärare.

• Kurserna ges under ett eller två år.
• Du börjar på den nivå du befinner dig.
• Du arbetar i trygg miljö och grupperna är små.
• Du studerar en eller flera gånger i veckan.
• Efter utvärdering och bedömning kan kurserna förlängas.
• Det kostar inget att studera
• Den som får löneavdrag kan söka bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM).

Besöksadress:
Anders Ljungstedts Gymnasium
N-huset
Telefon:013-20 76 37

Postadress:
Särskild utbildning för vuxna
Anders Ljungstedts Gymnasium,
581 81 Linköping

Välkommen till Särskild utbildning för vuxna!
Personalen

Senast uppdaterad den 21 november 2016