Digital kompetens

Vi har olika kurser där vi jobbar med datorn.

 

Datorkunskap -  bas INMDIG5

En kurs för dig som vill kunna använda en dator/Ipad även om du inte läser och skriver så bra.

Lite av innehållet:

 • vi lär oss sätta igång datorn och logga in
 • användningsområden för dator/iPad
 • pedagogiska program/ appar
 • bilder och bildspel

Digitalt skapande DIIDIG5

En kurs för dig som kan läsa och skriva och vill börja använda en dator, men också för dig som kan lite mer och vill bygga vidare på de kunskaperna

Lite av innehållet:

 • enkel ordbehandling i Word
 • filhantering
 • bilder och bildtexter
 • internet och e-post
 • datorsäkerhet - vad man får och inte får göra på internet
 • vi skapar skrifter av olika slag
 • vi använder bilder och fotografterar med digitalkamera

Foto/bild - grund FOAFOT51

En kurs för dig som vill arbeta med bilder, kamera och ett bildbehandlings-program.

Lite av innehållet:

 • vi fotograferar med digitalkamera
 • vi lär oss samverkan mellan bild och text
 • vi lär oss grunderna i Photoshop
 • vi gör egna bilder/hämtar bilder på internet och bearbetar dem

Foto/bild - fortsättning MEOMED5

En kurs för dig som gått Foto/bild grund – och vill bygga vidare på de kunskaperna. Du vill lära dig mer om digitalkameran – hur man ta bättre bilder, skapar bildspel mm. Vi arbetar med bilder och texter.

Lite av innehållet:

 • fotografering
 • bildöverföring
 • komposition
 • etik och upphovsrätt
 • medieproduktion i text, bild och ljud

Senast uppdaterad den 21 november 2016