Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Natur och Trädgård

En kurs för dig som är intresserad av odling, växter och djur i natur och trädgård. Vi arbetar i mindre grupper med inriktning på visst praktiskt arbete. Vi gör studiebesök och promenader.

 

Lite av innehållet:

  • våra vanligaste inne- , park- och trädgårdsväxter
  • så, plantera och sköta växter
  • planera en odlingsplats
  • redskapsteknik och att arbeta på rätt sätt
  • känna till vanliga träd och djur i vår närmiljö
  • känna till några natur- och rekreationsområden i och runt Linköping

Kurskoder: TRETRO5, NANAT51

Senast uppdaterad den 6 mars 2017