Grundläggande kurser – nivå grundsärskola

Här hittar du alla grundläggande kurser som du kan läsa på nivån motsvarande grundsärskola.

SVENSKA 1000 vp

Läsa, skriva, prata och lyssna 400 vp

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter
 • Tolka innehåll i film, teater och andra medier

Läs- och skrivinlärning 400 vp

Lite av innehållet:

 • Lära sig läsa från grunden
 • Lära sig skriva från grunden
 • Använda olika läshjälpmedel
 • Använda olika skrivhjälpmedel

Digital kommunikation 200 vp

Lite av innehållet:

 • Skriva på dator/surfplatta
 • Söka fakta på internet
 • Använda digitala hjälpmedel för att läsa och skriva
 • Kommunicera digitalt

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1000 vp

Läsa, skriva, prata och lyssna 400 vp

Lite av innehållet:

 • Tala och samtala i olika situationer
 • Läsa och förstå olika texter
 • Skriva olika slags texter
 • Tolka innehåll i film, teater och andra medier

Läs- och skrivinlärning 400 vp

Lite av innehållet:

 • Lära sig läsa från grunden
 • Lära sig skriva från grunden
 • Använda olika läshjälpmedel
 • Använda olika skrivhjälpmedel

Digital kommunikation 200 vp

Lite av innehållet:

 • Skriva på dator/surfplatta
 • Söka fakta på internet
 • Använda digitala hjälpmedel för att läsa och skriva
 • Kommunicera digitalt

MATEMATIK 600 vp

Grund 300 vp

Lite av innehållet:

 • Förstå siffrors värde – taluppfattning
 • Räkna med de fyra räknesätten
 • Lösa olika matematiska problem
 • Lära ord, begrepp och symboler

Pengar och tid – grund 100 vp

Lite av innehållet:

 • Lära om pengars olika värde
 • Växla pengar
 • Träna digital och analog klocka
 • Använda klocka och tidshjälpmedel

Matematik i vardagen 200 vp

Lite av innehållet:

 • Läsa av tabeller och diagram
 • Mäta längd, volym och massa med vanligt förekommande enheter
 • Räkna med enkla tal i bråk-, decimal- och procentform
 • Jämföra och mäta temperatur

ENGELSKA 450 vp

Lite av innehållet:

 • Föra enkla samtal på engelska
 • Läsa enkla engelska texter
 • Skriva engelska meningar och ställa/svara på frågor
 • Lyssna på tydligt talad engelska

HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 350 vp

Lite av innehållet:

 • Tillaga enklare näringsriktiga maträtter
 • Få kunskap om kost och motion
 • Planera inköp
 • Göra en budget
 • Sköta och vårda kläder och bostad

SAMHÄLLSORIENTERING

Samhällskunskap 150 vp

Lite av innehållet:

 • Följa aktuella händelser i olika medier
 • Lära om demokrati och politik
 • Samtala om människors lika värde

Geografi 150 vp

Lite av innehållet:

 • Träna på att använda och tolka kartor
 • Lära om olika platser att leva på
 • Arbeta med miljöfrågor

Historia 150 vp

Lite av innehållet:

 • Lära om människors levnadsförhållanden i olika tider
 • Besöka platser med historisk koppling
 • Lära om några historiska händelser

Religion 150 vp

Lite av innehållet:

 • Lära om olika världsreligioner
 • Tolka olika ord, begrepp och symboler
 • Reflektera över olika livsfrågor

NATURORIENTERING

Biologi 150 vp

Lite av innehållet:

 • Följa förändringar i naturen under ett år
 • Lära om kroppen och dess behov
 • Få kunskap om människans beroende av och påverkan på naturen

Fysik 150 vp

Lite av innehållet:

 • Undersöka fysiken i vardagen, t ex tyngdkraft och elektricitet
 • Undersöka fysiken i naturen, t ex dag och natt, ljud och ljus
 • Lära om olika energialternativ och hur de påverkar miljön

Kemi 150 vp

Lite av innehållet:

 • Undersöka kemin i vardagen, t ex kemikalier i hemmet och matens innehåll
 • Undersöka kemin i naturen, t ex vatten och luft
 • Lära om kretslopp: råvara – produkt – avfall – åter till naturen

Teknik 150 vp

Lite av innehållet:

 • Undersöka tekniska lösningar och föremål i vardagen
 • Läsa instruktioner och bruksanvisningar
 • Lära om säkerhet, t ex hantering av elektricitet 

Kontakta oss

Arbetsmarknadskonsulent
Fredrik Berg
013 - 20 58 87
fredrik.berg@linkoping.se

Biträdande rektor
Helena Djerf 
013 - 20 75 71 
helena.djerf@linkoping.se 

Rektor
Lilian Johansson 
013 - 20 75 86 
lilian.johansson@linkoping.se 

Studie- och yrkesvägledare
Jobb- och kunskapstorget 
013 - 20 55 00 

Besöksadress:
Anders Ljungstedts gymnasium, N-huset
Anders Ljungstedts gata 1
58153 Linköping

Telefon:013-20 76 37


Postadress:
Särskild utbildning för vuxna
Anders Ljungstedts Gymnasium,
581 81 Linköping

 

Karta ALG

Senast uppdaterad den 10 mars 2017