Grundläggande kurser – nivå träningsskola

Här hittar du alla grundläggande kurser som du kan läsa på nivån motsvarande träningsskola.

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 1200 vp

Prata – lyssna 300 vp

Lite av innehållet:

 • Träna på att utrycka sig
 • Samtala och lyssna på varandra
 • Använda olika kommunikationssätt
 • Prata om gemensamma och egna upplevelser

Läsa – skriva 300 vp

Lite av innehållet:

 • Prata om texter och bilder
 • Läsa enkla ord
 • Skriva enkla ord för hand eller på dator
 • Använda texter och bilder för att skapa berättelser

Drama – högläsning 300 vp

Lite av innehållet:

 • Läsa och samtala om böcker
 • Dramatisera olika känslor
 • Tolka kroppsspråk och gester
 • Titta på teater

Söka information 200 vp

Lite av innehållet:

 • Tolka symboler
 • Förstå enkla instruktioner
 • Använda surfplatta och dator
 • Söka information i tidningar och på internet

Engelska – bas 100 vp

Lite av innehållet:

 • Tolka enkla ord och uttryck
 • Skriva ord för hand eller på dator
 • Lyssna på musik
 • Titta på film

INDIVID OCH SAMHÄLLE 1200 vp

Eget boende 300 vp

Lite av innehållet:

 • Planera inköp av mat
 • Städa och tvätta
 • Källsortera
 • Använda olika verktyg, redskap och maskiner som finns i ett hem

Mat och hälsa 300 vp

Lite av innehållet:

 • Baka och laga mat
 • Duka och göra en trevlig måltid
 • Lära om sambandet mellan mat och hälsa
 • Vara noggrann med hygien och rengöring i köket

Samhällsorientering 600 vp

Lite av innehållet:

 • Få kunskap om närmiljön
 • Lära om olika samhällsfunktioner, t ex räddningstjänst och sjukvård
 • Följa aktuella frågor i omvärlden
 • Samtala om livsfrågor 

NATUR OCH MILJÖ 1200 vp

Natur 300 vp

Lite av innehållet:

 • Uppleva naturen under fyra årstider
 • Ta miljöansvar
 • Sortera och jämföra föremål utifrån egenskaper

Matematik – bas 300 vp

Lite av innehållet:

 • Ordna tal i storleksordning
 • Lära om olika geometriska figurer
 • Träna olika räknesätt i praktiska situationer

Pengar och tid – bas 300 vp

Lite av innehållet:

 • Känna igen olika mynt och sedlar
 • Träna på att betala
 • Använda olika tidsord

Må bra 300 vp

Lite av innehållet:

 • Lära om kroppen – hur den fungerar
 • Samtala om motion och stress
 • Samtala om känslor och relationer 

Kontakta oss

Arbetsmarknadskonsulent
Fredrik Berg
013 - 20 58 87
fredrik.berg@linkoping.se

Biträdande rektor
Helena Djerf 
013 - 20 75 71 
helena.djerf@linkoping.se 

Rektor
Lilian Johansson 
013 - 20 75 86 
lilian.johansson@linkoping.se 

Studie- och yrkesvägledare
Jobb- och kunskapstorget 
013 - 20 55 00 

Besöksadress:
Anders Ljungstedts gymnasium, N-huset
Anders Ljungstedts gata 1
58153 Linköping

Telefon:013-20 76 37


Postadress:
Särskild utbildning för vuxna
Anders Ljungstedts Gymnasium,
581 81 Linköping

 

Karta ALG

Senast uppdaterad den 10 mars 2017