Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Elevskyddsombud

På alla arbetsplatser ställs det krav att de anställda ska ha en bra arbetsmiljö. Arbetstagarna ska ha vettiga arbetsförhållanden, kunna arbeta med stimulerande och utvecklande uppgifter och känna att de har inflytande över sitt arbete. Skolan har ett antal elevskyddsombud som arbetar för en bra arbetsmiljö för eleverna.

I Arbetsmiljölagen (AML) och i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS) ställs det krav på hur arbetstagare ska ha det på sina arbetsplatser. Elever betraktas i dessa lagar och föreskrifter som arbetstagare, och därför har de precis samma rättigheter som andra arbetstagare.

Skolan har ett antal elevskyddsombud som arbetar för en bra arbetsmiljö för eleverna. Varje årskurs på varje program representeras vanligtvis av två ombud, som väljs av eleverna själva. Elevskyddsombuden ska vara de andra elevernas talesmän i frågor som rör skolans arbetsmiljö.

Elevskyddsombuden stöttas i sin tur av skolans huvudskyddsombud, som genomför regelbundna utbildningar och möten, svarar på frågor och för elevernas och elevskyddsombudens talan i de fall det behövs.

Skyddsombud har tystnadsplikt.

Huvudskyddsombud

På Anders Ljungstedts gymnasium är huvudskyddsombudet den representant för både personal och genom elevskyddsombudet även eleverna vad gäller arbetsmiljö. Kontaktuppgifter till huvudskyddsombudet hittar du här:

Mattias Karlsson
013-20 75 78
Arbetsrum: J106

 

Senast uppdaterad den 16 november 2016