Sjukanmälan SI-elever

Om du som går på Språkintroduktion är sjuk måste du sjukanmäla dig till skolan. Här står det hur du gör för att sjukanmäla dig.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska göras via mejl till: zzzalgsisjuk@linkoping.se

Mejlet ska innehålla uppgifter om:

  • elevens fullständiga personnummer (inkl de fyra sista tecknen),
  • elevens för- och efternamn,
  • elevens klass,
  • telefonnummer till uppgiftslämnaren.

Exempel:

Hej,

Jag vill sjukanmäla Elevens namn med personnummer 19990101-1234 som går i klassen S4.

Mitt telefonnummer är 070-123 45 67.

Vänliga hälsningar,

Ditt namn.

Senast uppdaterad den 31 januari 2018