Föräldrautbildning om alkohol och cannabis

Är Du förälder eller nära anhörig som vill veta mer om alkohol och cannabis? Då är Du välkommen till MiniMaria i Linköping att delta i tre föräldraträffar som syftar till att ge Er information kring alkohol och cannabis och hur Du som förälder eller nära anhörig kan prata med ditt barn.

Innehållet i denna utbildning är:

  • Information kring alkohol och cannabis
  • Tecken, symptom och skadeverkningar (fysiskt, psykiskt och socialt)
  • Hur du som förälder / nära anhörig kan prata med ditt barn om alkohol och cannabis
  • Var hjälp finns om det skulle behövas

Vid sammankomsterna är det en grupp på cirka 8 till 10 föräldrar, och personalen från MiniMaria som deltar har tystnadsplikt. Dessa föräldraträffar är kostnadsfria (MiniMaria bjuder på fika) och anmälan är ej bindande. De som håller i dessa föräldraträffar arbetar som behandlare på MiniMaria i Linköping. 

Plats

Plats meddelas till anmälda via e-post

Planerade utbildningar våren 2017:

  • Första tillfälle är 25/1, 1/2 och  8/2 (onsdagar) kl. 18.0019.45
  • Andra tillfället är 22/3, 29/3 och 5/4 (onsdagar) kl. 18.00 – 19.45

Anmälan och eventuella frågor skickas till e-post: minimaria@linkoping.se

Senast uppdaterad den 23 januari 2017