Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MOSO - ett nytt projekt för kollegialt lärande

I ett samarbete med Högskolan i Halmstad är Anders Ljungstedts gymnasium, Ängelholms gymnasieskola och Kattegattgymnasiet i Halmstad de första tre första gymnasieskolorna som är med och testar ett nytt verktyg för observation och kollegialt lärande som heter MOSO, Mentoring and Observation Software.

(Från vänster: Susanna Kellgren Lundberg, Andreas Ingmarsson, Sara Karlsson och Henrietta Godolakis)

Från vänster: Susanna Kellgren Lundberg, Andreas Ingmarsson, Sara Karlsson och Henrietta Godolakis

Under mentorskap av universitetslektorn och forskaren Ann-Christine Wennergren från Högskolan i Halmstad deltar Susanna Kellgren Lundberg och Andreas Ingmarsson från ALG i detta innovativa projekt tillsammans med Henrietta Godolakis från Ängelholms gymnasieskola i Ängelholm och Sara Karlsson från Kattegattgymnasiet i Halmstad.

Verktyget, som huvudsakligen körs genom en app på telefonen eller på en surfplatta, används i flera steg. Undervisande lärare laddar först upp en lektionsplanering, varpå respons ges på planeringen av kollegor. Under lektionen sitter en eller flera kollegor med för att observera och ge respons i realtid, vilket sedan följs upp i ett utvärderande handledningssamtal.

En stor fördel med MOSO är att en eller flera observerande lärare kan ta bilder, spela in korta videoklipp och skriva kommentarer i flödet utifrån valt observationsområde, vilket den undervisande läraren kan ta del av direkt efter lektionen. Detta flöde finns sedan kvar och används både som diskussionsunderlag, men även för att själv utvärdera lektionen och se nya perspektiv på sitt klassrum, sin egen undervisning samt för att se elevernas aktiviteter och reaktioner ur olika perspektiv.

Susanna har varit på klassrumsbesök både i Ängelholm och Halmstad under hösten för att testa MOSO i skarpt läge, och i december 2017 var det ALG:s tur att ta emot de observerande lärarna Sara och Henrietta vilket blev väldigt lyckat. Det visade sig tydligt att man fick olika perspektiv på både elevernas gruppdynamik, engagemang och aktivitet beroende på var i klassrummet man sitter, och den intuitiva, direkta återkopplingen har visat sig vara ett bra komplement till både förarbetet och handledningssamtalen.

Här på ALG har Susanna tillsammans med andra lärare drivit det kompetensutvecklande skuggningsprojektet Kritisk vän under flera år. I projektet har lärare suttit med under lektioner för att observera och konstruktivt kritiskt granska andra lärares pedagogiska metod både för att se goda exempel och för att se utvecklingsområden både hos sig själv och hos den som observeras. Genom MOSO kombineras modern teknik med beprövad metod för att vidareutveckla undervisningen.

Det finns en enorm potential i verktyget MOSO, inte bara för kompetensutveckling för pedagoger, utan även för elever som arbetar med praktiska moment. Det finns också stora användningsområden inom andra yrkesgrupper som planerar och genomför arbetsuppgifter, såsom räddningstjänst, restaurang, militär och mycket mer. Det är en fantastisk möjlighet för ALG att få delta i projektet, och det är med stor nyfikenhet vi får följa både verktygets, projektets och undervisningens fortsatta utveckling.

Senast uppdaterad den 9 januari 2018