Utmaningar i klassrummet: om konflikthantering och lågaffektivt bemötande

Under Länsstudiedagen 2016 hade vi på Anders Ljungstedts gymnasium en föreläsning om dessa utmaningar som man stöter på i klassrummet, och hur man kan möta elever om konflikter uppstår.

Hur går onda cirklar att bryta som har uppstått i relationen mellan elev och lärare?
Vad gör man mitt i en konflikt för att ingen ska komma till skada och gränser överskridas? Och framför allt, hur kan konflikter förebyggas och i stället bytas ut mot gott samarbete mellan elever och lärare?

Anna Mautner, Leg. psykolog på Magelungen i Stockholm, föreläste på Länsstudiedagen 2016 om hur man hanterar problemskapande beteenden utifrån lågaffektiva metoder. Se hela föreläsningen nedan:

Utmaningar i klassrummet del 1

Utmaningar i klassrummet del 2

Utmaningar i klassrummet del 3

Utmaningar i klassrummet del 4

Senast uppdaterad den 23 november 2016