Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är för dig som är intresserad av och vill jobba med människor i alla åldrar. Programmet är ett yrkesprogram och utbildningen lägger grunden till många olika yrken inom de pedagogiska och sociala yrkesområdena samt inom fritidssektorn.

En mamma med två barn i höstmiljö

 

På Barn- och fritidsprogrammet arbetar vi med olika pedagogiska former för att stimulera elevernas lärande. Vi arbetar både ämnesövergripande och ämnesinriktat. Eleverna får i undervisningen också utveckla flera av sina olika kompetenser, t.ex. ansvarstagande, samarbets- och initiativförmåga.

Inom Barn- och fritidsprogrammet kan du välja kurser som ger dig behörighet till fortsatta studier på högskolan.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Barn- och fritidsprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Barn- och fritidsprogrammet på ALG:

Här förbereds du för yrken inom fritids- och friskvårdssektorerna. Praktik kan du göra på simhall, idrottsplats eller som personlig tränare. Du kan fördjupa dig i kurser som t.ex. Bad- och friskvårdsanläggningar, Träningslära, Massage, Fritidsmiljöer och arenor samt Aktivitetsledare.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Fritid och hälsa

Inriktningen vänder sig till dig som vill arbeta med sociala frågor, människor med olika funktionsnedsättningar och människor som är socialt utsatta. Du far också lära dig om vilket stöd samhället kan erbjuda. Den här inriktningen passar för dig som vill arbeta som personlig assistent, som assistent inom boende och daglig verksamhet samt för yrken inom bevakning och säkerhet.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Socialt arbete

Om du vill arbeta med barn upp till ca 12 år är detta inriktningen för dig. Här får du lära dig om barns utveckling och lärande. Du får genom kursen specialpedagogik också kunskaper om barn med behov av stöd. Ledarskap är en stor del av utbildningen. Du får göra praktik inom förskola, skola och fritidshem. Vill du arbeta som t.ex. elevassistent eller barnskötare passar denna inriktning dig.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Pedagogiskt arbete

Senast uppdaterad den 16 november 2016