Ekonomiprogrammet

Ungdomar som studerar

 

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program och ger dig kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld.

Du får också kunskap om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle, och får utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. Anders Ljungstedts gymnasium erbjuder inriktningarna juridik och ekonomi. Du väljer inriktning inför år 2. Efter avslutad utbildning kan du läsa vidare på universitet och högskola inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Läser du Ekonomiprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium finns det möjlighet till Ung företagsamhet, internationellt utbyte och praktik. Entreprenörskap genomsyrar all utbildning på skolan. På Ekonomiprogrammet får du möjlighet att utveckla din kreativitet, initiativförmåga och att gå från idé till handling. Kanske vågar du starta ditt egna företag efter detta?

Inriktning Juridik:

Väljer du att läsa inriktningen juridik får du kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Du läser också psykologi och filosofi för att få kunskap om människans beteende och möjligheten att diskutera etiska frågor i rättsliga sammanhang

Inriktning Ekonomi:

Väljer du att läsa inriktningen ekonomi får du kunskaper inom företagsekonomiska områden så som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Du får möjlighet att skaffa dig färdigheter i att starta och driva ett företag. De internationella ekonomiska sambanden kommer att studeras och det kan t ex vara länders ömsesidiga beroende eller företagens roll i en internationell miljö. Du läser ytterligare en kurs i matematik vilket underlättar kunskapsutvecklingen i företagsekonomi och ger en bra behörighet till vidare studier.

Yrken och fortsatta studier:

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program och du kan läsa vidare till yrken som ekonom, jurist, polis, revisor, fastighetsmäklare, lärare, socionom med mera. Det kan också leda till arbete direkt efter gymnasiet. Möjliga arbeten kan vara redovisningsassistent, butikssäljare eller ekonomiassistent. Företag som anställer dig med gymnasieexamen är till exempel försäkringsbolag, banker och butiker.

Senast uppdaterad den 10 augusti 2016