Språkintroduktion

Språkintroduktion på Anders Ljungstedts gymnasium

 

Språkintroduktion är ett Introduktionsprogram i den nya gymnasieskolan. Språkintroduktion vänder sig till ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att klara ett annat introduktionsprogram eller nationellt program.

På Anders Ljungstedts gymnasium erbjuds elever på Språkintroduktion en bra och varierad utbildning.

Stor hänsyn tas till elevens tidigare skolerfarenheter och den kunskapsnivå som eleven befinner sig på.

VI som arbetar på Språkintroduktionen har gedigen erfarenhet av att arbeta med elever som nyligen anlänt till Sverige.

Elevvården är ett stort stöd för att våra elever ska kunna förverkliga sina drömmar och nå de mål som eleven sätter upp för sin framtid!

Kontaktpersoner:

Mårten Larsson tel: 013-20 75 39, rektor

Madelene Arvendal tel: 013-26 32 96, biträdande rektor

Ny elev på Språkintroduktion

Anmäl dig till koordinator på mottagningsgruppen för introduktionsprogram.

Tel: 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 10 juni 2016