Inriktning VVS

Inriktning VVS på VVS- och fastighetsprogrammet

 

Väljer du inriktningen VVS får du utbildning inom entreprenadteknik, VVS-svetsteknik, värmeteknik och sanitetsteknik. Här får du lära dig att installera, underhålla och reparera värme-, vatten- och avloppsanläggningar.

Du får kunskap om hur nya moderna och äldre befintliga anläggningar fungerar och är uppbyggda. Under år 2 och 3 kommer du ha APL på företag inom branschen. Du kan få praktisera både på större nybyggnationer och på företag som framför allt utför serviceuppdrag hos privatpersoner. Efter avslutad utbildning kommer du ha ett rörligt arbete och träffa många människor. VVS-branschen är i behov av kunnig och välutbildad personal.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på inriktningen, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen under år två och tre.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Yrken och fortsatta studier:

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som VVS-montör och VVS-installatör inom industri, fastighet och privatbostäder. För att kunna bli anställd som lärling (ca 2 år) krävs lägst betyg E i yrkesämnena och i matematik, svenska och engelska. För att bli certifierad VVS-montör måste du avlägga ett branschprov. Du kan också fortsätta studera till t ex VVS-ingenjör.

Senast uppdaterad den 2 juni 2016