Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt

På Anders Ljungstedts gymnasium vill vi ge dig som elev alla förutsättningar för en bra utbildning. Därför har vi en miljö av att arbeta med olika projekt som är till för att stärka våra pedagogiska arbetssätt, att förbättra våra lärares tillvägagångssätt och modernisera undervisningsmetoderna. Detta är några av våra nuvarande projekt.

Skuggning som kritisk vän

Anders Ljungstedts gymnasium bedriver sedan hösten 2015 projektet Skuggning som kritisk vän. Bildningsnämnden har beviljat projektet utvecklingsmedel under de två år som projektet drivs. Efter dessa två år är tanken att hela skolan ska kunna använda sig av modellen skuggning som kritisk vän som är ett kollegialt lärande vilket syftar till att höja elevernas resultat genom förbättrad undervisning.

Under projektets första år deltar 10 lärare och under det andra året deltar 20 lärare. Detta resulterar i 5 respektive 10 kollegiala par som skuggar varandra enligt modellen kritisk vän. Kritisk vän innebär att kollegorna bestämmer vilka olika delar av undervisningen som ska observeras och ger därefter varandra återkoppling och diskuterar hur undervisningen kan bedrivas vidare i fortsättningen. Under 5 studiedagar handleds gruppen av en handledare från universitetet och under dessa dagar tas bland annat litteratur, forskningsläge och pedagogik upp.


Projektansvarig: Åsa Wennergren (rektor)

Projektledare: Susanna Kellgren Lundberg (förstelärare)

Grupphandledare: Glenn Hultman (professor, Linköpings universitet)

Flippat Klassrum

Hösten 2015 påbörjades projektet och utvecklingsarbetet Flippat klassrum som syftar till att utveckla matematikundervisningen på Anders Ljungstedts gymnasium och höja elevernas måluppfyllelse. Detta utvecklingsarbete bygger på att lyfta ut lärarnas teoretiska föreläsning från klassrummet och frigöra mer lektionstid åt aktiviteter där eleverna får mer tid och möjlighet att fördjupa sin förståelse av det matematiska innehållet. Den pedagogiska modellen kallas Flipped Classroom – Det Omvända Klassrummet.

Flippat klassrum är en pedagogisk undervisningsmodell som visat sig vara positiv för elevers motivation, hjälpsam för elever som missar lektioner att inte hamna efter, samt anpassad till dagens teknik och de digitala plattformar där ungdomar är bekväma.

Undervisningsmodellen bygger på att eleverna får hemuppgifter som förberedelse till en lektion, istället för det traditionella sättet att göra klart det man inte hann med på lektionen. Vi vänder på ordningen helt enkelt. Förhandsläxan består av att titta på en kortare film som produceras av lärarna i matematik, där läraren går igenom den teori man ska arbeta med på efterföljande lektion. Filmerna är mellan fem och tio minuter långa. Även ett frågeformulär med övningsuppgifter skapas i förhand och att besvara dessa frågor i anslutning till filmen ingår också i förläxan.

Denna modell leder till att man kan studera resultaten av klassens föruppgift för att se om de flesta verkar ha förstått innehållet i filmen eller om det är saker som behöver belysas mer utförligt på lektionen, och att eleverna kommer "tankeförberedda" till skolan. På det här sättet ges alla elever förutsättningar att få en förförståelse för teorin, att deras egna aktiviteter inom matematiken ökar samt att de kan förstå och delta i klassrumsdiskussioner. Man frigör även lektionstiden med läraren för att arbeta med uppgifter där läraren kan handleda klassen genom problem och att eleverna får lära sig använda teorin i en mer fokuserad miljö. Ännu en stor fördel är att elever kan se på föreläsningen så många gånger de behöver i lugn och ro för att få grepp om teorin.

Filmerna som produceras ligger öppet på YouTube vilket har flera fördelar. Eleverna kan enkelt ta del av filmerna när och var som helst på alla digitala plattformar med internetanslutning, om det så är med mobiltelefonen på tåget eller bussen till skolan, vid en av datorerna i biblioteket eller hemma vid den egna datorn eller surfplattan. Att det ligger på YouTube hjälper också till att främja ett öppet kunskapssamhälle då människor från hela landet kan ta del av materialet som produceras av våra lärare.

För eleverna har vi även byggt en webbplats som fyller två syften. Samtliga inspelade filmer och övningsuppgifter finns samlade och lättåtkomna för alla som vill se på en film de missat eller för de som vill arbeta framåt. Det finns även en sida för varje block som uppdateras veckovis med kommande veckas övningsuppgifter inbäddade så det aldrig är svårt att se vad eleverna ska göra till nästa lektion.

Nedan hittar du länkar till vår webbplats och YouTube-kanal, samt till intressanta resurser om undervisningsmodellen.

Projektansvarig: Åsa Wennergren (rektor)

Projektledare: Anders Berggren (förstelärare)

Senast uppdaterad den 17 november 2016