Särskilt stöd för elever med annat modersmål

Yrkessvenska

För dig som läser på Vuxenutbildningen och har ett annat modersmål än svenska finns möjlighet att få hjälp av en lärare med de svenska ord och begrepp som är vanliga i ditt yrke. 

Yrkes-SFI

För dig som läser SFI och är intresserad av att samtidigt studera en yrkesutbildning så finns möjlighet att läsa Yrkes-SFI. Du kombinerar då SFI-studier på eftermiddagen med yrkeskurser på förmiddagen. Yrkes-SFI finns inom följande utbildningar: Delikatess och kök och Fastighetsskötare/montör.

Ansökan skickas till Jobb- och Kunskapstorget. För dig som bor i Linköpings kommun hittar du blanketten längst ner på sidan. Är du bosatt i någon annan kommun, ta kontakt med Jobb- och kunskapstorget på jobb_och_kunskapstorgetsbrevlada@linkoping.se eller på telefon 013-20 55 00. Jobb- och kunskapstorget har telefontid 09:30-15:00.

Om du har försörjningsstöd från arbetsförmedlingen eller socialen så kan din rätt till ekonomisk ersättning påverkas. Ta kontakt med din handläggare innan du skickar in din ansökan. 

Språkstödjare

För dig som läser på Vuxenutbildningen eller har undervisning i IM-centrum finns möjlighet att få hjälp av språkstödjare som kan vara med på undervisningen. Språkstödjaren ska fungera som en länk mellan läraren och dig som har ett annat modersmål. 

Michael William (arabiska)

0725-98 48 30

Waris Abdi Mohamed (somaliska)

0722-08 90 34

Robert El Belhol (arabiska)

0725-98 48 29

Ahmed Said Abdulmajid (arabiska)

0725-98 48 27

Muntaser Lale (arabiska, kurdiska: kurmanji)

0725-98 48 26

Nedah Hassan (arabiska)

0725-74 02 69

Nadin Shekre  (arabiska)

0725-98 48 28

Mozafar Nayabifard (persiska)

0725-98 48 24

Senast uppdaterad den 10 juni 2016