Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Specialundervisning

Om du är i behov av extra hjälp och stöttning i svenska, matte eller engelska kan du få specialundervisning. Vi kartlägger dina behov, analyserar svårigheter och handleder dig genom studierna.

Du som får tillgång till specialundervisning kan schemaläggas hos någon av oss speciallärare, och du arbetar här i kortare eller längre perioder.

Du kan även bli överskriven helt till oss i ett ämne. Undervisningen sker då enskilt eller i mycket liten grupp, beroende på din problematik och ditt schemas möjligheter.

Undervisningen bygger helt på din egen vilja att förbättra din situation. Om du uteblir utan acceptabel anledning, mister du din plats. Det är ditt ansvar att meddela frånvaro. Följ instruktionerna på sidan Sjukanmälan för att anmäla din frånvaro.

Kontakt

Du själv, dina föräldrar, din mentor eller annan lärare och personal anmäler dina behov till våra specialpedagoger som gör en bedömning och därefter kontaktar oss. Specialpedagogerna har också hand om överlämningar från grundskolorna.

Kontaktuppgifter till specialpedagogerna:

Namn/E-post

Telefon

Sabine Johansson

013-20 76 64

Anita Karlsson

013-20 75 82

Lotta Kempe

013-26 37 76

Kontaktuppgifter till speciallärarna:

Namn/E-post

Ämne

Telefon

Anders Engström

Matematik

072-582 86 64

Berit Arkstål

Svenska/engelska

013-29 47 51

Camilla Schill

Engelska

013-20 53 20

Senast uppdaterad den 17 mars 2017