Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Personal

Så här skickar du e-post:
förnamn.efternamn@linkoping.se (byt ut å, ä, ö mot a och o). Vid dubbelnamn eller vid vanligt förekommande namn finns istället en e-postlänk.

Viss undervisning bedrivs av lärare från övriga arbetslag.

Namn

Ämne/Funktion

Telefon

Linus Andersson

Lagledare, Idrott, Slöjd

076-527 13 61
Lisa Karis Lagledare, SO, Sv 076-534 66 81

Ann Marie Asklöf

Ma, NO, Tk

072-598 60 01

Sofia Blusi

Sv, Textilslöjd

076-527 13 63

Magnus Erlands

Idrott

076-527 13 73

Katarina Heerfordt

Fr, Sv

076-527 13 76

Rikard Holmqvist

Ma, NO

076-527 13 78

Christer Karlsson

Elevassistent

076-527 13 75

Eva Lönnefelt

En, Ty

076-534 66 87

Åse Nelly

SO

076-534 66 89

Marie Nilsson

Hem- och konsumentkunskap

076-534 66 91

Erik Svensson

Skolvärd

076-535 51 67

Angelica Waldsjö Wänström

Textilslöjd

076-535 51 70

Samuel Wennerholm

En, Sv

076-535 51 72

Filip Wicksell

Ma, NO, Tk

076-527 13 80

Ann Wängdahl

Sp

076-535 51 68

Henrik Wänström

En, Sv, SvA

070-642 71 22

Senast uppdaterad den 13 augusti 2018