Personal

Så här skickar du e-post:
förnamn.efternamn@linkoping.se (byt ut å, ä, ö mot a och o). Vid dubbelnamn eller vid vanligt förekommande namn finns istället en e-postlänk.

Viss undervisning bedrivs av lärare från övriga arbetslag.

 

 

Namn

Ämne/Funktion

Telefon

Anna Jutterdal

Lagledare, SO, Sv

072-206 62 57

Ing-Marie Hägg Nilsson

Lagledare, Ma, No, Tk

076-812 14 67

Madeleine Andersson 

Hem- och konsumentkunskap 

076-527 13 62 

Anna Cardenbäck

En, Sv, Sva

076-535 51 66

Jeanette Elénius 

En, Sv 

076-527 13 69

Samuel Holmefur 

Idrott 

076-527 13 78

Patrik Häggström

Ma

076-527 13 79

Johan Ingelfeldt

Sv

 

Per Johansson

NO

076-534 66 78

Lars Karlsson

Bi, Fy, Ke

076-534 66 82 

Linda Lattik Ekvall

Bild

072-738 61 45

Ida Lenneman 

SO

070-353 20 56

Marianne Lundberg

En, Ty

076-534 66 86

Johnny Malmgren

Resurspedagog

076-534 66 88

Maria Nelsson 

En, Idrott  

076-534 66 90 

Annica Oscarsson

Spec.lärare

076-534 66 93

Marcus Ottosson

Mu

076-534 66 94

Malin Runering

En, Sv, Sva

076-535 51 63

Eva Sundlo

Ma, Textilslöjd

076-535 51 65

Kristian Weineholm

Skolvärd

070-399 56 23

Fredrik Widgren SO

076-535 51 73

Senast uppdaterad den 20 september 2017